Sau bài “Ra quyết định sai thẩm quyền, xử lý sao?” (Pháp Luật TP.HCM ngày 21-6).

Ông Phạm Trần Gia Hùng, cán bộ thanh tra huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã gửi đến báo Văn bản số 3004 ngày 25-8-2009 của Bộ Tư pháp để góp phần làm rõ vấn đề.

Văn bản này do Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) biên soạn để trả lời thắc mắc của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Chủ tịch huyện được quyền ra quyết định

Viện dẫn Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Bộ Tư pháp lưu ý: Về cơ bản, chủ tịch UBND được quyền tự xem xét, ra quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể nào đó, nếu xét thấy việc thu hồi đất là phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng đến đời sống chính trị, xã hội trên địa bàn thì tập thể UBND có thể thảo luận tập thể để quyết định có thu hồi đất đối với tổ chức, cá nhân nào đó hay không. Bấy giờ, nếu đa số thành viên UBND quyết định việc thu hồi đất thì chủ tịch UBND sẽ thay mặt UBND ký quyết định thu hồi.

Bộ Tư pháp phân tích: Luật trên có phân định rõ loại vấn đề nào do tập thể UBND thảo luận tập thể và quyết định theo đa số, loại vấn đề nào do cá nhân chủ tịch quyết định. Ở loại 1, UBND ra quyết định và chủ tịch UBND ký thay mặt UBND. Ở loại 2, chủ tịch UBND tự ký ban hành quyết định và chịu trách nhiệm trước tập thể UBND và HĐND cùng cấp (cơ quan bầu ra chủ tịch).

Thu hồi đất thực hiện công trình công cộng. Ảnh: HTD

Trên thực tế, nhiều luật khác lại không quan tâm đến việc phân loại nêu trên. Các luật chỉ quy định chung là giao thẩm quyền quyết định cho UBND. Điều này dẫn đến những cách hiểu sai là cả tập thể UBND phải tổ chức họp tập trung để thảo luận, quyết định về một vấn đề quá cụ thể như quyết định thu hồi đất hay cấp giấy khai sinh.

Việc gì của UBND, chủ tịch UBND?

Theo Điều 124 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, UBND thảo luận tập thể và quyết định theo đa số về các vấn đề: Chương trình làm việc của UBND; các biện pháp thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tế-xã hội, thông qua báo cáo của UBND trước khi trình HĐND; đề án thành lập mới, sát nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương.

Ngoài ra, UBND thảo luận tập thể và trình HĐND quyết định các vấn đề sau:

- Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hằng năm và quỹ dự trữ của địa phương;

- Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương;

- Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương.

Theo điểm b khoản 1 Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Chủ tịch UBND quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp mình, trừ các vấn đề nêu trên.

Cả ủy ban và tòa đều hiểu chưa đúng

Bài báo trên phản ánh TAND huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) vừa xử bác yêu cầu của hai người dân kiện yêu cầu UBND huyện này hủy bỏ hai quyết định áp giá bồi thường đất.

Tháng 6-2009, chủ tịch UBND huyện ra quyết định thu hồi đất của họ kèm theo là hai quyết định áp giá bồi thường. Cho rằng UBND huyện mới có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất nên cả hai hộ đã khiếu nại. Đầu năm 2010, UBND huyện đã thu hồi một quyết định của chủ tịch huyện để thay bằng một quyết định khác. Đối với trường hợp còn lại thì UBND huyện ra quyết định chỉnh sửa cụm từ “chủ tịch UBND huyện” thành “UBND huyện”… Sau đó UBND huyện ban hành tiếp hai quyết định áp giá bồi thường. Theo hai nguyên đơn, quyết định áp giá sau cùng không có giá trị pháp lý vì sai thẩm quyền ngay từ đầu.

HĐXX nhận định tuy các quyết định ban đầu của huyện có nhầm lẫn về thẩm quyền ban hành nhưng lỗi này đã được điều chỉnh nên các nội dung khác vẫn có giá trị.

TT ghi