Ông Đỗ Đăng Tăng, Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Cục Thuế TP.HCM, tiếp tục giải đáp cách quyết toán thuế.

1. Theo nhân viên kế toán của công ty tôi thì cuối năm, mỗi cá nhân phải tự kê khai và quyết toán thuế TNCN của mình. Điều này có đúng không? Nếu tôi làm giấy ủy quyền cho công ty quyết toán thuế hộ thì có được không?

Nghe nói việc giảm trừ gia cảnh cho người thân được tính theo nguyên tắc tròn tháng. Ví dụ: mẹ tôi sinh ngày 5-1-1954 (không có thu nhập) thì tôi có được kê khai mẹ là người phụ thuộc vào tháng 1-2009 hay không?

mamamuci@gmail.com

Trả lời: Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN cho đơn vị mình, không phải quyết toán thuế thay cho cá nhân.

Thời điểm tính giảm trừ đối với người phụ thuộc là kể từ tháng phát sinh trách nhiệm nuôi dưỡng của người nộp thuế đối với người phụ thuộc. Trường hợp mẹ bạn sinh ngày 5-1-1954 thì đến tháng 1-2009 đúng 55 tuổi. Nếu mẹ bạn không có thu nhập hoặc thu nhập không vượt quá 500.000 đồng/tháng thì bạn được tính giảm trừ cho mẹ bạn kể từ tháng 1-2009.

2. Tôi là nghệ sĩ tự do, không có đơn vị chủ quản trả lương thường xuyên. Chỉ khi nào có nơi mời thì tôi mới tham gia. Vậy tôi muốn đăng ký mã số thuế thì đăng ký ở đâu?

Dương Trúc Phương (TP.HCM)

Trả lời: Bạn có thể đăng ký thuế tại chi cục thuế nơi cư trú.

3. Tôi làm việc tại một công ty xây dựng. Công ty tôi nhận các công trình, dự án. Sau khi trúng thầu, chủ đầu tư chuyển tiền tạm ứng theo tiến độ công trình. Công ty trả lương khoán cho tôi theo tỷ lệ % công trình bằng hình thức tạm ứng. Đến khi hoàn thành dự án, quyết toán với chủ đầu tư, khi đó mới chi thanh toán cho tôi, đồng thời trừ các khoản tạm ứng trước. Có những công trình kéo dài 2-3 năm, như vậy đến năm kết thúc tôi mới được thanh toán để trừ các khoản tạm ứng của các năm trước. Như vậy, thu nhập để tính thuế TNCN được tính như thế nào? Tính theo từng lần tạm ứng hay tính theo năm cuối cùng khi chi thanh toán/quyết toán.

maithanh098@yahoo.com

Trả lời: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người lao động. Như vậy, cứ mỗi lần chi tạm ứng cho bạn thì công ty bạn sẽ khấu trừ tiền thuế TNCN.

4. Trước năm 2008, tôi thầu xây dựng nhà ở tư nhân (không có đăng ký kinh doanh). Trước đây, tôi nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo tỷ lệ ấn định, làm công trình nào thì nộp dứt điểm công trình đó. Đến năm 2009, tôi phải nộp những loại thuế gì? Cách tính ra sao?

Nguyễn Thị Thanh Bình (binhht76@gmail.com)

Trả lời: Bạn vẫn tiếp tục nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Theo biểu tỷ lệ làm căn cứ tính thuế GTGT, thuế TNCN được Cục Thuế TP.HCM ban hành ngày 30-12-2008, tỷ lệ GTGT trên doanh thu ngành nghề xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 28% (quận), 23% (huyện), không bao thầu nguyên vật liệu là 38% (quận), 31% (huyện).

Đối với thuế TNCN, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu đối với ngành nghề xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 10% (quận), 8% (huyện), không bao thầu nguyên vật liệu là 18% (quận), 16% (huyện).

Bạn đọc thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

ÁI PHƯƠNG ghi