Ba mẹ tôi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho một căn nhà mua từ năm 1970 và được báo phải đóng hơn 472 triệu đồng tiền sử dụng đất.

Do không có tiền để đóng nên ba mẹ tôi có thể xin miễn, giảm tiền sử dụng đất hay không?

Nguyễn Thị Xuân Hương (huong_xommoi@...)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Xin được lưu ý là chỉ có một số đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Theo các điều 12, 13 Nghị định 198/2004 của Chính phủ, đó là người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15-10-1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất v.v...

Đối với những trường hợp bình thường khác, Nghị định 120/2010 của Chính phủ cho phép: Hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định… mà chưa có khả năng tài chính để nộp có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là năm năm; sau năm năm mà chưa trả hết nợ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Gia đình chị cần liên hệ với UBND quận để làm thủ tục xin ghi nợ tiền sử dụng đất.

TP ghi