Chúng tôi được công ty trả lương theo mức thỏa thuận giữa hai bên.

Nếu muốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo hệ số lương thì chúng tôi phải làm sao?

Nguyễn Thu Lê (letranthaian@gmail.com)

Bà NGUYỄN THỊ DÂN, Trưởng phòng Lao động-Tiền lương-Tiền công, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 94 Luật BHXH; khoản 1, 2 Điều 14 Luật BHYT, đối với người lao động đóng BHXH, BHYT theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

Riêng đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định (doanh nghiệp đang áp dụng hệ thống thang, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 205/2004 của Chính phủ) thì tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

NHƯ NGHĨA ghi