Năm 2003, sau khi tốt nghiệp đại học tôi vào làm việc cho một trường học.

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 2004, đến tháng 9-2007 thì vào biên chế với hệ số lương là 2,34. Đến tháng 9-2010, tôi được tăng lương theo quy định (ba năm một lần). Trong ba năm đóng BHXH, có phải hệ số lương của tôi vẫn được giữ như cũ hay không?

Minh Giang (du_am81@yahoo.com)

Ông ĐỖ QUANG KHÁNH, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Từ năm 2004 đến 2007, khi ông làm việc theo chế độ hợp đồng với trường thì tiền lương tháng đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp là mức hệ số lương hoặc mức tiền lương, tiền công tùy theo thỏa thuận giữa trường với ông được ghi trong hợp đồng lao động (Điều 94 Luật BHXH).

Đến khi được tuyển vào biên chế (tháng 9-2007), ông mới chính thức được xếp lương vào ngạch, bậc viên chức và hưởng chế độ tiền lương, nâng bậc lương theo quy định của nhà nước đối với viên chức sự nghiệp. Thời gian giữ bậc lương cũ làm căn cứ xét nâng bậc lương tính từ mốc thời gian được tuyển vào biên chế. Tiền lương tháng đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp được tính dựa trên mức hệ số lương nói trên.

NHƯ NGHĨA ghi