Bà tôi có lập di chúc tại UBND xã để lại căn nhà cho người bác của tôi và di chúc này do bác ấy giữ.

Hiện nay, bà tôi vẫn còn sống thì di chúc ấy có hiệu lực hay chưa và bà tôi có thể huỷ bỏ di chúc đó không?

Nguyễn Trần Tú Anh (Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai)

Luật sư NGUYỄN HỮU DANH trả lời: Theo Điều 646, 662 và 667 Bộ luật dân sự năm 2005, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế. Mà thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

Hiện tại, người bà của chị vẫn còn sống nên di chúc nói trên chưa phát sinh hiệu lực và bà ấy có quyền hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào.

K.PHỤNG ghi