Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh không hạch toán được chi phí hoặc không hạch toán kế toán phải nộp thuế theo cách tính:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu ấn định trong kỳ tính thuế x Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định. Doanh thu ấn định được căn cứ vào kê khai của cá nhân kinh doanh, kết quả điều tra của cơ quan thuế và ý kiến tham gia của hội đồng tư vấn thuế cấp xã.

Nhiều bạn đọc như Kim Sơn (kimson100@yahoo.com), Trần Văn Thành (quận 5), Minh Tâm (quận 2) v.v... thắc mắc: TP.HCM đã ban hành bảng tỷ lệ này chưa? Cách tính ra sao?

Tại Quyết định 16333 ngày 30-12-2008, Cục Thuế TP.HCM đã cùng lúc ban hành biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu và biểu tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu*. Trong đó:

- Biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán.

- Biểu tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Giả sử chị Ngọc Mai kinh doanh sạp vải tại chợ Bình Tây (quận 6, TP.HCM) với doanh thu 50 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc và nộp thuế theo phương pháp khoán. Số thuế thu nhập cá nhân (và giá trị gia tăng) mà chị Mai nộp hàng tháng như sau:

- Thuế thu nhập cá nhân:

Do tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định đối với hoạt động bán lẻ hàng hóa tại khu vực quận là 7% nên thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là: 50 triệu x 7% = 3,5 triệu đồng. Sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân, chị không còn thu nhập tính thuế nên không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Thuế giá trị gia tăng:

Do tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu đối với trường hợp bán lẻ ở khu vực quận là 8% và thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% nên chị Mai phải nộp thuế giá trị gia tăng là 50 triệu x 8% x 10% = 400.000 đồng.

Như vậy, tổng tiền thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng mà chị Mai phải nộp hàng tháng là 400.000 đồng.

Biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu và biểu tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu của ngành nghề buôn bán

* Bạn đọc có thể liên hệ với Chương trình cung cấp văn bản miễn phí của Báo Pháp Luật TP.HCM để nhận quyết định này.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

ÁI PHƯƠNG