Em gái tôi chuẩn bị xuất cảnh định cư cùng gia đình chồng. Nay em ấy muốn ủy quyền cho cha tôi được quyền định đoạt một số tài sản thì có được không? Em tôi phải làm sao? ThienLoc (normal7878@yahoo.com)

Luật sư HOÀNG THỊ MỸ ĐỨC trả lời: Theo Điều 198, Điều 581 Bộ luật Dân sự, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Người được chủ sở hữu ủy quyền định đoạt tài sản phải thực hiện việc định đoạt tài sản phù hợp với ý chí, lợi ích của chủ sở hữu.

Em gái bạn có thể đến các cơ quan công chứng làm hợp đồng ủy quyền cho người cha được thay mặt mình thực hiện các thủ tục định đoạt tài sản.

2. Cách tính ngày báo trước

Tôi được biết Bộ luật Lao động có quy định: “Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày”. Xin hỏi “45 ngày” đó được tính theo ngày trên lịch hay ngày làm việc?

Nguyễn Xuân Trường (truongnguyen@zcvn.com)

Luật sư PHẠM CAO THÁI trả lời: Theo điểm 1b Mục III Thông tư 21 ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Số ngày báo trước là ngày làm việc.

Như vậy, thời gian báo trước là ngày làm việc (không tính ngày nghỉ).

K.THƠ ghi