Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vừa có thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 1-5 cho những người làm trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp.

Theo đó từ ngày 1-5, mức lương được hưởng bằng mức lương tối thiểu chung (730.000 đồng/tháng) x hệ số lương đang hưởng.

Các khoản phụ cấp được tính theo lương tối thiểu chung tính như sau: mức lương tối thiểu chung x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được tính như sau: [mức lương thực hiện từ 1-5 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1-5 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1-5 (nếu có) ] x tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Thông tư cũng quy định các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Theo TRUNG CƯỜNG (TTO )