Sổ hồng hay sổ đỏ là gì? Thuế thu nhập cá nhân hay lệ phí trước bạ khi mua bán nhà đất là bao nhiêu phần trăm? mranh246@...

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Sổ đỏ (hay giấy đỏ) là cách nói gọn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sổ hồng (giấy hồng) là cách nói gọn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Khi bán nhà đất, người bán đóng thuế TNCN với thuế suất là 25% trên thu nhập tính thuế (được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí hợp lý liên quan). Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng và kê khai trên tờ khai thuế thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá do UBND tỉnh quy định.

Phía người mua thì nộp lệ phí trước bạ nhà, đất là 0,5%.

2. Khiếu nại giá bồi thường đất

Tại nơi tôi ở đang có công trình cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên-Phú Quốc và chính quyền địa phương muốn thu hồi đất của gia đình tôi để xây dựng trạm điện. Tuy nhiên, họ chỉ bồi thường 13.000 đồng/m2. Chúng tôi phải làm sao?

lam_phuc84@...

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Theo Điều 63 Nghị định 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ, trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND cấp huyện có quyết định hành chính trong quản lý đất đai (trong đó có quyết định bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư) mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định đó thì có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện. Sau đó trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra TAND hoặc khiếu nại đến UBND cấp tỉnh.

Gia đình bạn có thể thực hiện quyền khiếu nại theo quy định nêu trên.

TP ghi