Tôi sinh tháng 1-1950, là nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước.

Tôi tham gia BHXH được 26 năm sáu tháng và cuối năm 2005 đã nghỉ việc theo chế độ dôi dư. Vậy lương hưu của tôi sẽ được tính như thế nào, có bị trừ % không?

PHẠM VĂN DŨNG (405/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Ông NGUYỄN ĐĂNG TIẾN, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, trả lời: Theo Nghị định 41 ngày 11-2-2002 của Chính phủ, người lao động đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam (và từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ) nếu có đủ thời gian đóng BHXH đủ 20 năm thì được hưởng lương hưu. Đối chiếu quy định này thì ông không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí (tại thời điểm nghỉ theo chế độ dôi dư ông chưa đủ 55 tuổi).

Hiện nay, ông đã đủ 60 tuổi nên theo quy định của Luật BHXH thì ông đủ điều kiện hưởng lương hưu. Với việc đóng BHXH 26 năm sáu tháng, tỉ lệ % lương hưu của ông là 68% (15 năm đầu đóng BHXH hưởng 45%, cứ mỗi năm tiếp theo được hưởng 2%; nếu có tháng lẻ từ đủ ba tháng đến dưới sáu tháng thì tính nửa năm).

NHƯ NGHĨA ghi