Từ ngày 10-1, các phường, xã ở TP.HCM không còn chứng thực chữ ký trên giấy bán, cho, tặng xe.

Ngày 4-1-2012, Sở Tư pháp TP.HCM có Hướng dẫn số 04 với nội dung như trên. Viện dẫn Thông tư 75/2011 của Bộ Công an (có hiệu lực ngày 10-1), Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn thuộc địa phương mình từ ngày 10-1 không thực hiện chứng thực chữ ký của người bán, cho, tặng xe (ô tô, xe máy…). Khi có nhu cầu giao dịch, người dân phải đến các cơ quan công chứng để làm giấy bán, cho, tặng xe.

Trước đây, trong Thông tư 36/2010, Bộ Công an quy định: “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe hoặc có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác”. Theo đó, khi bán, cho, tặng xe, người dân có thể đến UBND cấp xã để chứng thực chữ ký. Nay Thông tư 75/2011 của Bộ Công an có sự thay đổi: “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật”.

Sắp tới, cá nhân ở TP.HCM muốn bán, cho, tặng xe phải đến các phòng công chứng. Ảnh: HTD

Như vậy, quy định cũ và quy định mới khác nhau ở chỗ: quy định cũ nói rõ “chứng thực chữ ký” ở UBND cấp xã, còn quy định mới chỉ nói chung là “chứng thực” hoặc công chứng theo quy định của pháp luật. Vậy phải hiểu thế nào?

Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, giải thích: Phải hiểu “chứng thực” của Thông tư 75/2011 là “chứng thực hợp đồng, giao dịch”. Hiện tại ở TP.HCM,tất cả việc chứng thực hợp đồng, giao dịch được giao cho tổ chức hành nghề công chứng đảm nhận.

Chính vì thế, với quy định “phải có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật” của Bộ Công an, cá nhân ở TP.HCM muốn bán, cho, tặng xe phải đến các phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng để chứng thực hợp đồng, giao dịch này.

Về việc này cũng có ý kiến băn khoăn, thắc mắc vì sao Bộ Công an không tiếp tục yêu cầu như trước đây (giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân chỉ cần có chứng thực chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn) để giản tiện cho người dân. Điều này cũng phù hợp với việc hiện tại UBND xã, phường, thị trấn vẫn có thẩm quyền chứng thực chữ ký.

KIM PHỤNG