Ông Đỗ Đăng Tăng, Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Cục Thuế TP.HCM, tiếp tục giải đáp về việc nộp thuế khi cho thuê nhà.

1. Tôi cho thuê nhà không thực hiện chế độ sổ sách kế toán. Đề nghị quý báo cho biết quy định về tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định để tôi biết cách tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phải đóng hàng tháng.

thaiviet57@yahoo.com.vn anhthu45@hcm.fpt.vn

Trả lời: Đối với cá nhân cho thuê nhà không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ thì nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo mức ấn định.

Để bạn có cơ sở tham khảo việc tính thuế thu nhập cá nhân, chúng tôi giả định bạn cho thuê nhà tại quận 3 để làm cửa hàng với doanh thu 20 triệu đồng/tháng và bạn không có người phụ thuộc thì:

- Thuế giá trị gia tăng phải nộp: 20 triệu đồng x 38% x 10% = 760.000 đồng

- Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân: 20 triệu đồng x 35% = 7 triệu đồng. Sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 4 triệu đồng, bạn phải nộp số thuế = (7 triệu - 4 triệu) x 5% = 150.000 đồng.

2. Tôi có căn nhà cho thuê, doanh thu mỗi tháng 2,5 triệu đồng. Vậy tôi có cần khai thuế thu nhập cá nhân không? Ba mẹ tôi ngoài tuổi lao động, không có thu nhập, có được tính là người phụ thuộc của tôi hay không?

trochoi20042004@yahoo.com

Trả lời: Bạn có nhà cho thuê thì phải đăng ký thuế, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế nơi có nhà cho thuê. Với doanh thu cho thuê 2,5 triệu đồng/tháng thì sau khi giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế, bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp ba mẹ của bạn đủ điều kiện được tính là người phụ thuộc của bạn.

3. Cá nhân không cư trú có thể là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không? Cá nhân không cư trú có phải đăng ký mã số thuế không? Cá nhân không cư trú có thể thành lập nhóm kinh doanh không?

Nguyễn Thị Như Ngọc (TP.HCM)

Trả lời: Luật Thuế thu nhập cá nhân không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài mà phân chia thành hai đối tượng: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Việc xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân không cư trú nếu có thu nhập tính thuế thì phải đăng ký mã số thuế. Cá nhân không cư trú cũng có thể thành lập nhóm kinh doanh.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

ÁI PHƯƠNG ghi