Tôi là cán bộ xã đã nghỉ hưu từ năm 2007. Mức lương của tôi hiện nay được hưởng là 1,7 triệu đồng.

Tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thời gian năm năm. Khi tôi đi khám bệnh tại trung tâm y tế huyện thì phải chi trả 20% viện phí. Tuy nhiên, theo tôi được biết, loại BHYT của tôi thì bảo hiểm phải chi trả 95% viện phí. Tôi muốn hỏi việc thu viện phí của trung tâm y tế có đúng không và tỉ lệ BHYT của tôi phải đóng là bao nhiêu?

Bạn đọc có địa chỉ mail phamvanthanh… @gmail.com

Đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Do bạn đọc không nêu rõ bạn thuộc đối tượng mang mã thẻ BHYT gì nên chúng tôi xin trả lời chung như sau: Thẻ BHYT mang mã XB là đối tượng dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH, quyền lợi hưởng BHYT là 80%.

Thẻ BHYT mang mã XN là đối tượng cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước, quyền lợi hưởng BHYT là 80%.

Thẻ BHYT mang mã HT là đối tượng hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, quyền lợi hưởng BHYT là 95%.

Nếu thẻ BHYT của bạn đọc mang mã XB hoặc mã XN thì mức hưởng 80% và khi khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện giải quyết hưởng BHYT 80% và bạn đóng 20% là đúng theo quy định.

Võ Hà ghi