Mới đây, có một người xưng là nhân viên của công ty viễn thông xuống khảo sát khu đất để chôn trụ, kéo dây cáp trên phần đất thuộc chủ quyền của gia đình tôi. 

Tôi không đồng ý thì người này nói họ được phép làm như vậy. Tôi muốn hỏi công ty viễn thông có được phép tự ý đặt trụ cáp, kéo dây trên phần đất của người dân hay không? Người dân phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Bạn đọc có địa chỉ nguyenhuong…@gmail.com

Luật sư Đặng Thành Trí, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Việc công ty viễn thông tự ý đào lỗ, chôn trụ, kéo dây vào đất đã có chủ quyền của người khác mà không được sự đồng ý của người đó là đã xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp.

Khoản 5 Điều 166 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình. Do đó, người dân có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình.

VÕ HÀ ghi