Anh trai tôi làm việc cho Công ty K. được hơn năm năm. Nay anh tôi xin nghỉ việc và công ty đã đồng ý nhưng anh ấy không được hưởng chế độ thất nghiệp.

Lý do là công ty này chỉ có tám người lao động nên họ không đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều này có đúng quy định của pháp luật hay không và anh tôi sẽ được hưởng chế độ gì khi nghỉ việc?

tranhauyen…@yahoo.com.vn

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH trả lời: Đúng. Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 điều này có sử dụng từ 10 lao động trở lên. Do công ty mà anh trai bạn làm việc chỉ sử dụng có tám người lao động nên công ty này không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo khoản 2 Điều 41 Nghị định số 127/2008 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp), thời gian người lao động thực tế làm việc theo các bản hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo pháp luật về lao động là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của sáu tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Như vậy, khi nghỉ việc, anh trai của bạn được hưởng các chế độ trợ cấp theo quy định trên.

KIM PHỤNG ghi