(PL)- Ngày 12-3, Sở Văn hóa-Thể thao, Viện Quy hoạch xây dựng đã chính thức công bố quyết định của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu di tích Thành Điện Hải.

78 hộ dân sống trong khu vực Khu di tích quốc gia Thành Điện Hải tới đây sẽ được giải tỏa đã chứng kiến việc công bố này.

Sau khi công bố, TP sẽ cắm mốc ranh giới theo tổng mặt bằng được duyệt và triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định để tránh tình trạng xâm phạm Thành Điện Hải. Trong năm 2017 sẽ hoàn thành bồi thường, giải tỏa và công tác chuẩn bị đầu tư. Năm 2018 bắt đầu triển khai dự án.

LÊ PHI