(PLO)- Công ty Điện lực Sài Gòn vừa có phúc đáp đến báo Pháp Luật TP.HCM về nội dung phản ánh trong bài viết “Cây xanh tan tành vì trên cắt, dưới đào” ngày 18-3.
Theo đó, Công ty Điện lực Sài Gòn không tự ý chặt cành, cắt tỉa làm cây bị lệch tán gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây xanh và không xâm phạm rễ cây. Do đó, trong thời gian qua công ty không có trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính do xâm phạm cây xanh, rễ cây xanh.
Bên cạnh, Công ty Điện lực Sài Gòn cho biết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM, không có trường hợp xâm phạm đến rễ cây xanh.
Trong giai đoạn thiết kế, công ty đã mời Sở GTVT, Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 kiểm tra, thống nhất hướng tuyến tối ưu theo nguyên tắc không xung đột với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu (cấp nước, thoát nước, mảng xanh...). Trước khi tổ chức thi công, Công ty Điện lực Sài Gòn phối hợp với Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 bàn giao hiện trường, tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình thi công của nhà thầu. Sau khi thi công, công ty đã bàn giao hoàn trả mặt bằng nguyên trạng cho Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1.
HỒNG TRÂM