(PL)- Thủ tướng vừa quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG).

Cụ thể, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Ủy viên UBATGTQG. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT kiêm Ủy viên UBATGTQG thay ông Nguyễn Minh Hồng. Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Ủy viên UBATGTQG. Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Ủy viên UBATGTQG. UBATGTQG là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi cả nước.

Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự ATGT để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT…

 

M.NGỌC