(PL)- Ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, cho biết chủ trương của TP trong việc tổ chức lại vỉa hè là không phải đẩy đuổi người dân mà làm cho người dân ủng hộ chủ trương, tạo điều kiện để hộ nghèo ổn định cuộc sống một cách bền vững, lâu dài.

Trên cơ sở đó, quận 1 đang thực hiện hai phương thức hỗ trợ người dân bao gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp ổn định, có thu nhập cao hơn, tổ chức lao động hợp lý hơn cho người dân và xây dựng đề án khu ẩm thực tập trung theo giờ.

“Cụ thể, quận đã đề xuất TP được thí điểm lập khu ẩm thực theo giờ và có kiểm soát nhằm đưa các hộ dân nghèo tại quận vào buôn bán. Tại khu ẩm thực tập trung, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tập huấn người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hàng hóa” - ông Thuận cho biết.

 Tuy nhiên, theo ông Thuận, nếu đưa hết các hộ nghèo, cận nghèo vào khu ẩm thực cũng không phải là giải pháp khả thi. Do vậy quận đang tính đến phương án tái bố trí, ưu tiên cho người dân có quá trình buôn bán nhiều năm không có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp vào vỉa hè rộng trên 3 m mà TP cho phép sử dụng tạm một phần. 

TX