(PL)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn về hoạt động dịch vụ du học.

Theo dự thảo, để được cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học, người đứng đầu tổ chức này và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động dịch vụ du học theo chương trình được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Đồng thời, hai người này phải có trình độ ĐH trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có lý lịch rõ ràng. Tổ chức hoạt động dịch vụ du học phải có đủ năng lực tài chính để đảm bảo giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại.

Q.DŨNG