Agribank:  Chủ lực hoạt động kinh doanh đối ngoại
Cùng với sự phục hồi kinh tế cả nước, hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh đối ngoại năm 2016 của Agribank đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của NHTM Nhà nước trong hoạt động kinh doanh đối ngoại.

Cầu nối thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và các nước

Với những nỗ lực của cả hệ thống Agribank trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) như thanh toán bằng thư tín dụng, thanh toán nhờ thu, chuyển tiền… phục vụ cho kinh doanh xuất nhập khẩu, du học, du lịch, khám chữa bệnh… ở nước ngoài, doanh số TTQT năm 2016 đạt 10.8 tỷ USD tăng 16% so với năm 2015. Trong đó thu phí TTQT đạt 254.8 tỷ VNĐ tăng 10% so với năm 2015.

Agribank:  Chủ lực hoạt động kinh doanh đối ngoại - ảnh 1

Bên cạnh đó, tổng thu phí dịch vụ thanh toán biên mậu (TTBM) năm 2016 đạt 26 tỷ VND, tăng 18% so với năm 2015; thu từ kinh doanh ngoại tệ trong TTBM đạt 21 tỷ VND, tăng 110% so với năm 2015. Trong năm qua, Agribank đã ký kết 2 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực TTBM: Hỗ trợ Agribank chi nhánh Móng Cái ký kết Thỏa thuận hợp tác TTBM với Ngân hàng Quế Lâm Trung Quốc; hỗ trợ Agribank chi nhánh Lai Châu ký Thỏa thuận hợp tác TTBM với Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc...

Doanh số TTBM năm 2016 với Lào đạt 1,117 tỷ đồng, tăng 169% so với năm 2015; tổng thu phí dịch vụ TTBM 12 tháng năm 2016 với Lào đạt 1.7 tỷ VND, tăng 467% so với năm 2015; thu từ kinh doanh ngoại tệ trong TTBM đạt 0.6 tỷ VND bằng với năm 2015.

Dự án tín dụng phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn

Để phát huy hoạt động kinh doanh đối ngoại, Agribank đã chủ động tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp có hiệu quả với Nhà tài trợ, NHNN, Bộ ngành, Ban Quản lý Dự án để tranh thủ sự ủng hộ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tính đến 31-12-2016, Agribank đã tiếp nhận, triển khai thực hiện lũy kế 40 dự án tín dụng nước ngoài thông qua Chính phủ, trong đó 28 dự án đang hoạt động với tổng hạn mức tương đương 13,657 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Agribank được tăng hạn mức Dự án Tài chính Nông thôn II, III/WB của Ngân hàng Thế giới thêm 200 tỷ đồng và tiếp tục là Định chế tài chính có hạn mức tín dụng cao nhất trong số các Định chế tài chính tham gia dự án… Đây chính là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa trụ sở chính, chi nhánh trên toàn hệ thống với NHNN và các Bộ ngành.

Chỉ riêng năm 2016, Agribank đã được giao phục vụ 7 dự án tổng trị giá 270 triệu USD. Đặc biệt, Agribank đã được NHNN đưa vào danh sách các ngân hàng đủ điều kiện phục vụ các chương trình, Dự án ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Đây là nhóm Dự án quan trọng vì thông qua đó, Agribank được tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng lớn, thời hạn dài, lãi suất ưu đãi để cho vay lại các đối tượng hưởng lợi từ khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Khẳng định vị thế trên thị trường thế giới

Tính đến 31-12-2016, Agribank đã ký kết 104 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận với đối tác nước ngoài, trong đó có 40 thỏa thuận chung, 13 thỏa thuận TTTM, 36 thỏa thuận cung cấp sản phẩm dịch vụ, 15 thỏa thuận Chia sẻ phí, tạo cơ sở khai thác cơ hội kinh doanh tại các thị trường tiềm năng và khung pháp lý cho việc hợp tác phát triển sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng hoàn thiện Đề án Phát triển quan hệ đối tác chiến lược tại thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bước sang năm 2017, Agribank tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước. Trong đó Agribank thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cho toàn hệ thống đi kèm với kiểm soát và quản trị rủi ro; nâng cao chất lượng thẩm định, cho vay đặc biệt là cho vay tài trợ dự án.

Để tạo hành lang thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh đối ngoại nói riêng, Agribank chủ động xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ đồng bộ dành cho từng đối tượng khách hàng. Ban hành cơ chế chính sách khách hàng rõ ràng với tiêu chí phân loại khách hàng và cơ chế cấp tín dụng, ưu đãi phí, lãi suất với từng đối tượng khách hàng riêng biệt. Xây dựng chính sách lãi suất cho vay ngoại tệ ngắn hạn linh hoạt theo từng vùng miền và từng thời kỳ nhằm tạo điều kiện cho chi nhánh tăng trưởng cho vay ngoại tệ.

NGA SƠN