(PL)- Ngày 4-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 109 về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho một số đối tượng theo quy định.

Theo đó, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của DN nhỏ và vừa, trừ số thuế tính trên thu nhập từ kinh doanh xổ số, bất động sản, tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm; các DN thu nhập từ sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Ngoài ra, giảm 50% thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN đối với kinh doanh nhà trọ, trông giữ trẻ và cung ứng suất ăn ca từ ngày 1-7 đến hết năm 2011 với điều kiện phải cam kết giữ ổn định mức giá như đã thực hiện trong tháng 12-2010. Miễn thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần…

TRÀ PHƯƠNG