(PL)- Ngày 28-12, Bộ Tài chính đã có Công văn 18277 về công tác điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay.

Theo đó, từ 18 giờ ngày 28-12, các doanh nghiệp thực hiện giảm giá bán dầu diesel 0,05S 300 đồng/lít, từ 21.850 đồng/lít xuống 21.550 đồng/lít; dầu hỏa 300 đồng lít, từ 21.900 đồng/lít xuống 21.600 đồng/lít; dầu mazut giảm 500 đồng/kg, từ 18.150 đồng/kg xuống còn 17.650 đồng/kg. Riêng giá xăng vẫn giữ nguyên do lãi chưa lớn (39 đồng/lít). Giữ ổn định mức trích Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu là 300 đồng/lít, kg.

Bộ Tài chính cho biết hiện chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 28-11 đến hết ngày 27-12-2012) các mặt hàng xăng dầu gồm xăng 39 đồng/lít, dầu diesel 286 đồng/lít, dầu hỏa 255 đồng/lít, dầu mazut 533 đồng/kg.

TRÀ PHƯƠNG