Gửi tiết kiệm hưởng lãi suất thả nổi hấp dẫn
Khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất thả nổi điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần đảm bảo không thấp hơn thời điểm gửi tiền.

Đồng thời, khi cần vốn đột xuất khách hàng có thể được vay 100% số tiền gửi với lãi suất vay cầm cố ưu đãi. Ưu đãi này được áp dụng khi khách hàng lựa chọn sản phẩm “Tiết kiệm tích tài”.

Nếu thời gian gửi tiền đạt từ 12 tháng trở lên đối với kỳ hạn 24 tháng và từ 18 tháng trở lên đối với kỳ hạn 36 tháng, khách hàng có thể cầm cố thẻ tiết kiệm để vay bằng 100% số tiền khách hàng gửi tiết kiệm với mức lãi suất vay ưu đãi nhất. 

Ngoài ra, khách hàng còn được linh hoạt lựa chọn hình thức lãnh lãi hàng tháng, hàng quý, hàng năm và một số ưu đãi cộng thêm khác.

Với sản phẩm này Vietbank hy vọng giúp khách hàng tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi, hưởng lãi suất hấp dẫn từng thời kỳ, linh hoạt hình thức sử dụng vốn.

T.LINH