(PL)- Trong tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2012 dự kiến công bố tại đại hội cổ đông ngày 27-4 tới, Ngân hàng Kiên Long (KienLongBank) cho biết đang tìm kiếm các cơ hội để sáp nhập.

Theo đó, HĐQT sẽ xúc tiến tìm hiểu, phân tích khả năng hợp tác, sáp nhập mua bán của các đối tác. Nếu thấy đối tác có những điểm phù hợp về tầm nhìn, chiến lược, văn hóa tổ chức… thì lập phương án và tờ trình cụ thể để xin ý kiến cổ đông quyết định.

Ngân hàng Kiên Long cũng cho biết khi điều kiện cho phép sẽ thành lập thêm công ty đầu tư tài chính, công ty bất động sản, tham gia hoặc mua lại công ty chứng khoán để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

B.NHƠN