(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 92/2007/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Du lịch với hướng siết chặt việc quản lý đối với các doanh nghiệp (DN) kinh doanh lữ hành quốc tế.

Theo đó, từ 1-1-2014, sẽ điều chỉnh nâng mức ký quỹ đối với DN kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài (outbound) từ 250 triệu đồng lên 500 triệu đồng và giữ nguyên mức ký quỹ 250 triệu đồng đối với DN kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound). Tiền ký quỹ trên là để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Quy định mới cũng bổ sung điều khoản sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh của DN lữ hành quốc tế nếu vi phạm các điều bị nghiêm cấm theo Luật Du lịch (làm phương hại an toàn xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, xâm hại tài nguyên du lịch…), không đổi giấy phép theo quy định, không báo cáo kết quả kinh doanh trong 18 tháng liên tục…

Đ.LIÊN