(PL)- Để chia sẻ khó khăn với các hộ nông dân đang chăn nuôi bò sữa do giá thức ăn gia súc tăng cao, kể từ ngày 30-9, Vinamilk hỗ trợ mùa vụ, hỗ trợ về chất lượng nguyên liệu sữa bò cho bà con chăn nuôi trong việc thu mua sữa bò tươi nguyên liệu tổng cộng thêm 1.000 đồng/kg.

Theo đó, giá sữa bò tươi nguyên liệu được Vinamilk thu mua sẽ tăng lên khoảng 12% so với giá trước khi điều chỉnh (giá thu mua sẽ nằm trong khoảng 9.250-10.250 đồng/kg tùy theo từng vùng miền). Vinamilk cũng sẽ điều chỉnh giá bán sữa tươi lên 3% (tức là khoảng 500-600 đồng/lít) để bù đắp một phần chi phí, còn giá bán các sản phẩm khác của Vinamilk vẫn giữ nguyên.

Vinamilk đang là công ty thu mua sữa bò tươi nguyên liệu chiếm 60% sản lượng sữa bò tươi của cả nước. Mỗi ngày công ty này thu mua trên 350 tấn sữa bò tươi.

TX