(PL)- Theo đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo ở TP.HCM, kể từ ngày 1-3, toàn bộ heo nhập về TP phải đeo vòng nhận diện để việc truy xuất được dễ dàng. Tuy nhiên, điều này lại đang làm khó cho người chăn nuôi.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết theo nội dung đề án, người nuôi và bán heo vào TP.HCM có trách nhiệm mua, đeo vòng truy xuất ở chuồng, sau đó kích hoạt vòng trước khi bán heo. Với quy định này, người chăn nuôi phải mất thêm 6.000 đồng để mua cặp vòng đeo chân cho heo, chưa kể những chi phí về giấy tờ, thủ tục khác trong khi người nuôi heo đang lỗ vì giá xuất bán quá thấp. Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đề xuất trước mắt TP.HCM có thể giảm 50% chi phí vòng nhận diện truy xuất để hỗ trợ cho người chăn nuôi. Về lâu dài, các đơn vị tiêu thụ nên đưa chi phí đeo vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc vào giá bán sản phẩm, thay vì để người nuôi phải tự chi trả như hiện nay.

Q.HUY