(PL)- Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về chính sách hỗ trợ đưa người lao động (NLĐ) TP đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ phải có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, có sức khỏe và đủ điều kiện đi làm việcnước ngoài. Các đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng; người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.

Về các khoản hỗ trợ: NLĐ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề theo chi phí thực tế; hỗ trợ học ngoại ngữ với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; bồi dưỡng kiến thức cần thiết với mức tối đa 530.000 đồng/người/khóa học; tiền ăn trong thời gian đào tạo 40.000 đồng/người/ngày… Đồng thời hỗ trợ vay vốn với mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài.

N.THẠCH