(PL)- Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về chính sách hỗ trợ đưa người lao động (NLĐ) TP đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ phải có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, có sức khỏe và đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài. Các đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng; người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.

Về các khoản hỗ trợ: NLĐ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề theo chi phí thực tế; hỗ trợ học ngoại ngữ với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; bồi dưỡng kiến thức cần thiết với mức tối đa 530.000 đồng/người/khóa học; tiền ăn trong thời gian đào tạo 40.000 đồng/người/ngày… Đồng thời hỗ trợ vay vốn với mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài.

N.THẠCH