Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Văn bản số 871/NHNN-QLNH gửi các tổ chức tín dụng kinh doanh mua bán vàng miếng về việc triển khai thực hiện một số công việc liên quan mạng lưới mua bán vàng miếng.

Khách hàng giao dịch mua bán vàng miếng tại điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Quảng Bình. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Nhằm triển khai mạng lưới kinh doanh mua, bán vàng miếng theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Thông tư hướng dẫn số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đã được cấp phép kinh doanh vàng miếng khẩn trương rà soát các chi nhánh, phòng giao dịch có điểm giao dịch kinh doanh mua, bán vàng miếng có vướng mắc, khó khăn, tồn tại; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục và báo cáo Ngân hàng Nhà nước bằng văn bản.

Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát lại các điểm giao dịch, chỉ được thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng tại các chi nhánh, phòng giao dịch theo đúng quy định tại Nghị định 24 và Thông tư 16 nêu trên.

Theo quy định tại Nghị định 24 và Thông tư 16, Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho 17 tổ chức tín dụng và 14 doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện, hồ sơ, thủ tục. Như vậy, cả nước sẽ có 2.456 điểm giao dịch mua, bán vàng miếng.

Để đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân khi mua, bán vàng miếng, các điểm kinh doanh phải niêm yết công khai giá mua, bán vàng miếng và chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ./

Theo Thu Hằng (TTXVN)