Trình kịch bản điều chỉnh giá điện trong tháng 3-2017
(PLO)- Giá điện sẽ được xây dựng theo các kịch bản giá than, khí và bao gồm cả khoản chênh lệch tỉ giá chưa được xử lý theo cơ chế đặc thù, chuẩn mực kế toán quy định.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về phương án giá điện năm 2017.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, đề xuất kịch bản điều hành giá điện năm 2017 nhưng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, trình Thủ tướng trước ngày 25-3-2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu giá điện được xây dựng theo các kịch bản giá than, khí và bao gồm cả khoản chênh lệch tỉ giá chưa được xử lý theo cơ chế đặc thù, chuẩn mực kế toán quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương, EVN cần rà soát kế hoạch đầu tư, phương thức huy động vốn để xác định nguồn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu giảm 7,5%-10% chi phí thường xuyên của EVN. EVN phải rà soát lại các hợp đồng mua bán, nhất là với các nhà máy điện độc lập (IPP) hay BOT, đề xuất giải pháp xử lý trường hợp vượt thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng trong tháng 5-2017.TRÀ PHƯƠNG