(PL)- Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xử sơ thẩm hành chính vụ hộ gia đình bà NTB kiện các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư của UBND huyện Khánh Sơn.

Tại phiên tòa này, trong phần tranh luận, phía UBND huyện Khánh Sơn đã đề nghị HĐXX tạm ngừng phiên tòa để tự đối thoại lại với người khởi kiện. HĐXX đã áp dụng quy định tại Điều 187 Luật Tố tụng hành chính 2015 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) chấp nhận đề nghị của phía người bị kiện và tuyên bố tạm ngừng phiên tòa hành chính nêu trên.

Trước đây, Luật Tố tụng hành chính 2010 và BLTTDS 2004 quy định nguyên tắc xét xử bằng lời nói và phải được tiến hành liên tục, trừ thời gian nghỉ. Các thành viên của HĐXX phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa. Trong trường hợp đặc biệt, việc xét xử có thể tạm ngừng nhưng không quá năm ngày làm việc. Hết thời hạn tạm ngừng, việc xét xử vụ án được tiếp tục... Trong thời gian nghỉ, ngừng phiên tòa, các thành viên HĐXX không được xét xử vụ án khác, nếu vi phạm thì bản án sẽ bị hủy theo thủ tục phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm...

Đến nay, Luật Tố tụng hành chính 2015 và BLTTDS 2015 đã bỏ nguyên tắc xét xử liên tục, đồng thời bổ sung quy định cụ thể về các căn cứ cũng như thời hạn tạm ngừng phiên tòa hành chính, dân sự.

Theo đó, các căn cứ tạm ngừng phiên tòa hành chính, dân sự bao gồm:

- Thứ nhất, do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa, trừ trường hợp thay thế được người tiến hành tố tụng.

- Thứ hai, do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, trừ trường hợp người tham gia tố tụng có yêu cầu xét xử vắng mặt.

- Thứ ba, cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa.

- Thứ tư, cần phải báo cáo với chánh án tòa án có thẩm quyền để đề nghị, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

- Thứ năm, các bên đương sự đề nghị tòa án tạm ngừng phiên tòa để các bên đương sự tự đối thoại.

- Thứ sáu, cần chờ kết quả giám định bổ sung, giám định lại.

Ngoài ra, thời hạn tạm ngừng phiên tòa cũng được Luật Tố tụng hành chính 2015 và BLTTDS 2015 quy định tăng thêm là không quá 30 ngày kể từ ngày HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa. Trong thời gian tạm ngừng phiên tòa, các thành viên HĐXX vẫn được tiến hành giải quyết các vụ án khác bình thường.

ĐẠI HƯNG