Kịp thời trả tự do người bị giam giữ không có căn cứ
(PLO)- Kịp thời phát hiện, trả tự do cho người bị giam giữ không có căn cứ và trái pháp luật.

VKSND Tối cao vừa có Công văn 35 /HD-VKSTC hướng dẫn về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018.

Theo đó, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2018, VKSND Tối cao đề nghị VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, yêu cầu VKS các địa phương kiểm sát xét xử các trường hợp hết hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS, không để xảy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS.

Phối hợp chặt chẽ theo dõi các tr­ường hợp VKS quyết định không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam và gia hạn tạm giữ, tạm giam. Theo dõi các tr­ường hợp thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam, quyết định trả tự do trong trường hợp đã có quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án mà không bị giam giữ về hành vi phạm tội khác…; kịp thời phát hiện, trả tự do cho người bị giam giữ không có căn cứ và trái pháp luật.

Đặc biệt, kiểm sát chặt chẽ chế độ quản lý giam giữ, kịp thời phát hiện các vi phạm, tồn tại trong công tác quản lý giam giữ để hạn chế thấp nhất các trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết do đánh nhau, tự sát tại nơi giam giữ. Chú ý phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong quản lý người bị kết án tử hình như về kết cấu công trình, buồng giam; việc trang bị camera giám sát, việc phát hiện vật cấm nhằm chống trốn, tự sát...

Tăng cường gặp hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam để kịp thời phát hiện vi phạm trong quá trình giam giữ, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, nhân đạo, không tra tấn, truy bức, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Về công tác kiểm sát thi hành án hình sự, VKSND Tối cao cũng yêu cầu VKSND các địa phương phối hợp quản lý, theo dõi chặt chẽ số được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, kịp thời yêu cầu đưa đi chấp hành án những trường hợp không còn đủ điều kiện hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và đối tượng tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ từ hai lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính từ hai lần trở lên.

L.THANH