Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 751/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay quy định tại Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HS-SV), có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6.

Theo đó, điều chỉnh mức cho vay đối với HS-SV tối đa là 1,5 triệu đồng/tháng/HS-SV, tăng thêm 250.000 đồng/tháng/HS-SV so với quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT cân đối, bố trí cấp đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu  hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

L.THANH