#Pháp luật

#Chính sách mới

#Luật và đời

Đã xin lỗi thì phải chân thành

(PL)- Vụ án oan “Chiếc áo đỏ oan nghiệt” đã khép lại bằng buổi xin lỗi của VKSND huyện Cái Nước, Cà Mau vào ngày 13-6 vừa qua. Buổi xin lỗi diễn ra ở cả hai huyện Năm Căn và Phú Tân.

Đừng bỏ lỡ