Xúc phạm thí sinh dự thi người đẹp bị phạt… 10 triệu
(PLO)- Đây là quy định đáng chú ý quy định tại Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 158/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo…

Theo đó, Chính phủ tăng mức xử phạt đối với các vi phạm quy định về thi người đẹp và người mẫu.

Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu;

Công bố, sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có (pháp luật hiện hành không quy định điều này).

Ngoài ra, bổ sung một số quy định mới về việc các người đẹp người mẫu hành xử ở nước ngoài như sau: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và thu hồi danh hiệu đã được trao cho cá nhân đoạt giải đối với các hành vi: ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam và quan hệ đối ngoại;

Thực hiện hành vi không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam sau khi đạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu;

Không thu hồi danh hiệu đã trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép yêu cầu.

Những quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5-5.

L.THANH