(PLO)- Không ít người ngộ nhận nước tăng lực có tác dụng cải thiện sức khỏe, tăng cường thể lực nên thoải mái uống các loại nước này.