(PLO)- Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Chính phủ Hoa Kỳ đang bảo trợ cho một dự án ba năm phối hợp với các trường đại học trong khu vực để cải thiện sản xuất trồng rau màu, nghiên cứu thị trường và các hoạt động sau thu hoạch tại Việt Nam và nước láng giềng Campuchia.

Chương trình hợp tác nghiên cứu hỗ trợ trồng rau màu được Cơ quan Phát triển quốc tế (USAID) cấp 500.000 đôla Mỹ để nhóm nghiên cứu của Trường Đại học California, Davis thực hiện dự án xử lý một số thách thức lớn nhất mà những người nông dân phải đối mặt.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Cary Trexler nói: “Các khoản vốn này sẽ được sử dụng để hỗ trợ những người nông dân sản xuất rau ở Việt Nam và Campuchia đạt được tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và dinh dưỡng cao”.

Dự án được lập để giúp những người nông dân sản xuất quy mô nhỏ mà 59% là phụ nữ được đào tạo về quy trình sản xuất rau màu có thể hạn chế được tổn hao sau thu hoạch, nâng cao an toàn thực phẩm, tăng khả năng tiếp cận thị trường và cải thiện thu nhập.

Cộng tác với trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh và trường Đại học Nông nghiệp Hoàng gia CAM, các thành viên trong ngành và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thiết lập một mạng lưới để giúp người nông dân giải quyết các vấn đề liên quan tới sản xuất, nghiên cứu thị trường rau sạch và tăng thu nhập, cải thiện sinh kế của người nông dân.

Khoản tài trợ nghiên cứu này dành cho Việt Nam và Campuchia là một trong năm dự án thuộc chương trình bảo trợ của USAID tại 15 nước đang phát triển, giúp bổ sung thêm một phương pháp phát triển nghề trồng rau màu dựa trên công tác nghiên cứu.

PV