(PL)- Giá thuốc của các nhà thuốc bệnh viện (BV) lớn được bán lời thấp hơn giá thuốc BV nhỏ.

Đó là một trong những quy định của Thông tư 15 về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong BV do Bộ Y tế đã ban hành và có hiệu lực từ ngày 10-6.

Ngày 13-5, Sở Y tế TP.HCM tổ chức tập huấn cho các đơn vị y tế trên địa bàn xung quanh vấn đề này. Theo đó, Bộ Y tế quy định thặng số bán lẻ tối đa thuốc thành phẩm với các BV trực thuộc bộ, BV có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng thí điểm, BV tuyến tỉnh (gọi tắt là BV lớn), khác với các BV chuyên khoa tâm thần, điều dưỡng, phục hồi chức năng, BV trực thuộc y tế ngành, tuyến quận, huyện, đa khoa khu vực… (gọi tắt là BV nhỏ).

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng không cho phép BV có vốn đầu tư nước ngoài (hoặc liên doanh liên kết) mở cơ sở bán thuốc lẻ của chính BV.

D.TÍNH