Người nghèo triệt sản được hỗ trợ thêm tiền
(PL)- “UBND TP.HCM đã chấp thuận cho phép Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.HCM tiếp nhận kinh phí do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) hỗ trợ dành cho người có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia triệt sản tự nguyện”.

 

BS Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM, cho biết chiều 12-10.

BS Trị cho biết hiện nay người tham gia tự nguyện triệt sản trên địa bàn TP.HCM được nhận mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương 300.000 đồng và từ TP.HCM 1 triệu đồng. Với hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương) thì được Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng hỗ trợ thêm 450.000 đồng. Thời gian Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng hỗ trợ thêm tiền triệt sản kéo dài đến ngày 30-11-2015.

TRẦN NGỌC