(PL)- UBND TP.HCM vừa ra quyết định phạt Bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) 593 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu độ pH và thông số Coliforms.

UBND TP còn yêu cầu BV này khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, kết quả kiểm tra công tác quản lý môi trường y tế tại các BV trên địa bàn TP.HCM năm 2015 do Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM thực hiện cho thấy nhiều BV không đạt các quy định. Cụ thể gần 4% BV không có hoặc có nhưng không đầy đủ hệ thống xử lý nước thải đang trong tình trạng hoạt động; hơn 23% BV không có hoặc có nhưng không đầy đủ quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

Kết quả còn cho thấy gần 12% BV không xét nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu nước thải theo đề án/cam kết bảo vệ môi trường đã phê duyệt; gần 9% BV có chỉ tiêu nước thải sau khi xử lý xét nghiệm không đạt hoặc đạt chưa đầy đủ theo quy định.

Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM kiến nghị các BV phải đảm bảo hệ thống xử lý nước thải trong tình trạng hoạt động tốt.

TRẦN NGỌC