Chương trình 'Sơn hạnh phúc - Vẽ yêu thương'

Chương trình 'Sơn hạnh phúc - Vẽ yêu thương'

Thứ Tư, ngày 25/10/2017

Trong khuôn khổ chương trình “Sơn hạnh phúc - Vẽ yêu thương”, hãng sơn TOA Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa trực tiếp sơn lại tường cho Trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân (TP.HCM).