Bác sĩ khóc về vụ bệnh nhân triệt sản vẫn có bầu

Bác sĩ khóc về vụ bệnh nhân triệt sản vẫn có bầu

Thứ Năm, ngày 7/12/2017

(PLO)- Khi biết mình có bầu mặc dù đã triệt sản, bà Sinh gọi điện thoại hỏi bác sĩ thì được khẳng định đã triệt sản rồi. Tuy nhiên, sau khi lục lại hồ sơ, BV Bạch Mai lại cho rằng bệnh nhân chưa được triệt sản.

Bác sĩ khóc

Bác sĩ khóc

Thứ Tư, ngày 27/11/2013

“Thưa bác sĩ, em sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi, xin bác sĩ khám cho để em yên tâm được mẹ tròn con vuông.