Lấy tạng hiến của tử tù: Sẽ phạm tội giết người

Lấy tạng hiến của tử tù: Sẽ phạm tội giết người

Thứ Tư, ngày 11/7/2018

(PL)- Để đảm bảo tạng của tử tù còn sử dụng được và ghép cho người sống đòi hỏi tử tù còn sống. Làm điều này sẽ phạm vào tội giết người để lấy bộ phận cơ thể người, chưa kể nhiều hệ lụy khác.

Yêu cầu HS lớp 2 nhớ tên ... 5 hoa hậu thế giới

Yêu cầu HS lớp 2 nhớ tên ... 5 hoa hậu thế giới

Thứ Ba, ngày 3/2/2015

Bài viết của thầy Trần Trung Huy (Trường Tiểu học Lai Vu – Kim Thành – Hải Dương) phân tích những bất cập khi đưa tài liệu dạy kỹ năng sống vào các trường tiểu học.