Khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Indonesia

Khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Indonesia

Thứ Tư, ngày 16/5/2018

(PLO)- Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không có việc cần thiết nên hạn chế đến Indonesia.