Ngày 23-2, trang web North Korean Economic Watch (Tầm nhìn kinh tế Bắc Triều Tiên) đã công bố tài liệu thống kê dân số năm 2008 của CHDCND Triều Tiên dày 278 trang.

Đây là lần thống kê thứ hai từ năm 1945 do CHDCND Triều Tiên hợp tác với Quỹ Dân số LHQ tổ chức.

Kết quả so với 15 năm trước: Dân số tăng từ 21,2 triệu lên 24 triệu (0,86%/năm); vòng đời giảm từ 72,7 còn 69,3 tuổi; gần 85% có nước sạch, 55% có nhà vệ sinh. Tổng cộng có 5,9 triệu hộ với bình quân mỗi hộ bốn người ở nhà rộng 60 m². 36% làm nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản, 24% làm công nghiệp. Tỉ lệ biết chữ của người trên 10 tuổi gần 100 %. Tỉ lệ vào đại học là 1/7 nam và 1/12 nữ. CHDCND Triều Tiên chỉ có 0,7 triệu quân.

H.DUY (Theo France 24, le Monde)


 
(2)