Ngành BHNT đã có mặt trên thế giới hơn 400 năm và đã phát huy được vai trò bảo vệ an toàn tài chính đối với nhiều gia đình, giúp họ vượt qua khó khăn trước những rủi ro không lường trước.

Một trong những minh chứng lịch sử là Công ty Prudential Vương quốc Anh - công ty mẹ của Công ty BHNT Prudential Việt Nam - đã từng chi trả 45 triệu USD cho 324 nạn nhân trong vụ đắm tàu Titanic vào năm 1912.

Kê khai đầy đủ, trung thực

Sau khi xác định nhu cầu mua bảo hiểm, khách hàng sẽ tiến hành điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH), bao gồm những thông tin về cá nhân, sản phẩm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm...

HSYCBH là một tài liệu có tính pháp lý của bộ hợp đồng BHNT. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm là phải điền đầy đủ, trung thực và chính xác vào hồ sơ này. Đây sẽ là cơ sở để công ty bảo hiểm xem xét và cân nhắc, quyết định chấp thuận hay từ chối bảo hiểm. Các thông tin khách hàng kê khai được công ty bảo hiểm dùng để thẩm định trước khi phát hành hợp đồng BHNT, đồng thời cũng là cơ sở để giải quyết quyền lợi cho khách hàng khi có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Theo quy định tại Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm “bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đó”. Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, khách hàng có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực và chính xác tất cả các câu hỏi và các thông tin được yêu cầu trên HSYCBH bao gồm: thông tin về nhân thân, nghề nghiệp, khả năng tài chính, sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là thông tin về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh…

Khách hàng ký hợp đồng và đóng phí bảo hiểm lần đầu tiên.

Ví dụ: Nếu đã từng hoặc đang điều trị bệnh, hoặc được yêu cầu thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh, hoặc đã từng nhập viện để được điều trị bệnh, dù bệnh đến nay đã khỏi và ổn định... khách hàng vẫn cần kê khai đầy đủ và chính xác trong HSYCBH về các thông tin này.

Thông tin kê khai trong HSYCBH không chính xác hoặc không trung thực có thể làm cho hợp đồng BH bị chấm dứt và quyền lợi bảo hiểm sẽ không được giải quyết. Ngoài ra, những trường hợp cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm mục đích chỉ để nhận tiền bồi thường bảo hiểm và có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm có khả năng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nộp phí bảo hiểm ban đầu

Cùng với việc lập HSYCBH, khách hàng sẽ nộp khoản phí bảo hiểm ban đầu (được tính dựa trên những thông tin kê khai trong HSYCBH, sản phẩm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, cách đóng phí…). Tùy vào khả năng tài chính của mình, khách hàng có thể chọn cách đóng phí bảo hiểm theo từng tháng, từng quý, mỗi nửa năm, từng năm, hoặc đối với một số sản phẩm có thể đóng một lần. Thông thường, nếu chọn cách đóng phí từng năm khách hàng sẽ có lợi hơn về mặt tài chính và thuận tiện hơn trong việc thanh toán phí bảo hiểm. Để hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và là cơ sở để giải quyết quyền lợi bảo hiểm sau này, khách hàng cần nộp phí bảo hiểm đúng hạn theo cách đóng phí đã chọn.

Thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

Dựa vào các thông tin trên HSYCBH và những giấy tờ kèm theo do khách hàng cung cấp, công ty bảo hiểm thẩm định về khả năng được bảo hiểm của khách hàng. Trong một số trường hợp, tùy vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, số tiền bảo hiểm... khách hàng cũng có thể được yêu cầu khám sức khỏe thêm. Tuy nhiên, việc khám sức khỏe này chỉ dựa vào sự kê khai của khách hàng trong hồ sơ chứ không được xem như là một sự thay thế cho quyền và nghĩa vụ kê khai trung thực của khách hàng như đã đề cập ở trên.

Nếu kết quả thẩm định đạt, công ty bảo hiểm sẽ phát hành bộ hợp đồng BHNT. Đây chính là bằng chứng cho việc cam kết thực hiện bảo hiểm đối với khách hàng.

Bộ hợp đồng BHNT gồm những loại giấy tờ gì, ý nghĩa của các loại giấy tờ đó, khách hàng cần sử dụng và lưu trữ ra sao… sẽ được giới thiệu đến quý bạn đọc trong kỳ tới.

Việc đóng phí bảo hiểm trễ hạn có ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm hay không?

Prudential Việt Nam: Theo quy định tại Điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm: Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm đầy đủ, phí bảo hiểm được đóng một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp khi đến thời hạn đóng phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm vẫn chưa đóng phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ gia hạn thời gian đóng phí là 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí. Nếu quá thời gian gia hạn nêu trên mà người mua bảo hiểm vẫn không đóng phí bảo hiểm hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm theo thỏa thuận thì hợp đồng bảo hiểm sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Bài 2: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ