Đây là thông tin được công bố tại buổi lễ tri ân khách hàng với chủ đề Trao niềm tin, Trọn ước mơ do Công ty BHNT Prudential tổ chức.

Theo đó, chỉ tính riêng trong năm 2012, Prudential đã chi trả hai đợt bảo tức đặc biệt với tổng giá trị 898 tỉ đồng. Tất cả hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi, phát hành trước năm 2006, hiện còn hiệu lực, đã đáo hạn hoặc sắp đáo hạn đều được hưởng khoản bảo tức này. Đây là thành quả từ việc quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty trong nhiều năm qua. Tại buổi lễ, ông Phùng Đắc Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cho biết đây là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trên thị trường đã trả bảo tức đặc biệt cho khách hàng. Điều này chứng tỏ đường lối đầu tư có hiệu quả, góp phần cho thị trường bảo hiểm nói chung và Công ty Prudential nói riêng ngày càng phát triển thịnh vượng.

MINH TÚ