Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên tịch quy trình phối hợp thu thuế giữa Kho bạc Nhà nước quận Phú Nhuận - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và VietinBank Chi nhánh 2.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước quận Phú Nhuận ủy nhiệm cho VietinBank Chi nhánh 2 tổ chức thực hiện thu tại các điểm giao dịch của chi nhánh và điểm giao dịch đặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Các khoản phải thu gồm: thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu; phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước liên quan đến xuất nhập khẩu của người nộp thuế do Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất quản lý. Việc kết nối này nhằm tiết kiệm thời gian đi lại của người nộp thuế, đồng thời giúp cơ quan nhà nước thuận lợi trong việc quản lý thuế, phí, lệ phí các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước.

THÙY DUNG